Učme se poznávat Boží řeč!

30. prosinec 2014 | 16.44 | rubrika: první rubrika

Priroda10 Povinností a životní nezbytností každého dítěte je naučit se řeč svých rodičů. Dítě, které to nedokáže má velmi těžký život a není schopno zařadit se do normálního

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 20x

Starověký Egypt, veliká říše rozkvětu a pádu II.

26. prosinec 2014 | 12.50 | rubrika: první rubrika

gV čase, kdy se skláněl Světlonoš k první egyptské říši, v úsilí pomoci lidem této říše v jejich pozemském vzestupu, zahrnoval tento národ svou mocnou silou a svými schopnostmi nebývalého druhu. Všechno bytostné sloužilo mu v tu dobu zcela oddaně a důvěřivě, a tedy stejně i

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 18x

Jak dosáhnout štěstí?

22. prosinec 2014 | 16.11 | rubrika: první rubrika

zzz17Každý člověk chce být šťastný. Existuje množství lidí, kteří o své vlastní štěstí vysloveně cílevědomě usilují. A přece je skutečného štěstí na zemi jako šafránu.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 14x

Svátky lásky

18. prosinec 2014 | 11.09 | rubrika: první rubrika

cMilé ženy, je před námi nejkrásnější čas z celého roku, Vánoce. Jak mnozí také často říkají, svátky klidu a míru, svátky lásky. Zkusme se tento rok na tyto svátky připravit opravdu tak, abychom je mohly doopravdy prožít v míru, klidu, harmonii a lásce. Abychom o to více - do

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 14x

Spravedlnost existuje!

15. prosinec 2014 | 15.48 | rubrika: první rubrika

vČlověka nelze násilím udělat šťastným, i kdybychom si to velmi přáli. Má totiž svobodnou vůli, která je darem od Stvořitele a která mu umožňuje svobodně se rozhodovat

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 15x

Starověký Egypt, veliká říše rozkvětu a pádu I.

12. prosinec 2014 | 09.46 | rubrika: první rubrika

nVzrušení, jež znovu a znovu ožívá v mnohých badatelích, jestliže se objeví na veřejnosti jakákoliv zpráva o novém objevu některého z artefaktů starého Egypta, by se zcela jistě vzedmulo až k horečce, pokud by se tito badatelé směli někdy dozvědět o skutečnosti, že největší

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 13x

Duchovní poučení z nedávných komunálních voleb

8. prosinec 2014 | 16.44 | rubrika: první rubrika

oblakyDuchovní zákonitosti ovlivňují všechno a tedy i věci, o kterých bychom to vůbec nepředpokládali. A tyto skryté duchovní zákonitosti, mající hluboký dopad na celý

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 13x

Vztah církevních věrouk k absolutní Pravdě

2. prosinec 2014 | 15.34 | rubrika: první rubrika

gKdo se chce dobrat k Pravdě, musí mít v první řadě odvahu. Odvahu nezaujatě zkoumat učení vlastního vyznání a také odvahu konfrontovat ho i s naukami jiných náboženství.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 13x

Silou ducha

29. listopad 2014 | 10.03 | rubrika: první rubrika

pp4Hluboký smysl mají slova básníkova: "Hory může přenášeti, kdo má víru." Všichni velcí a slavní mužové proto dosáhli na světě úspěchu, že celou duší věřili v nezměnitelný vyšší zákon spravedlnosti, jenž ovládá a řídí svět. Byli pevně přesvědčeni, že jejich úsilí

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 19x

Úvaha o posledním soudu

26. listopad 2014 | 16.45 | rubrika: první rubrika

Priroda2 Poslední soud! Pojem spojující se s velkou knihou nejen křesťanského světa - s Biblí. Poslední soud! Spojení dvou slov, která nám při hlubším pohledu samy odhalí

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 26x