Pravá podstata zmiernej obety Krista!

28. březen 2010 | 18.14 | rubrika: první rubrika
   Je načase, aby sme sa v tejto vážnej veci už raz pokúsili uvažovať jasne a neovplyvnene! Ak hovoríme o potrebe zmiernej obety znamená to, že pred ňou muselo dôjsť k nejakému veľkému nedorozumeniu, rozporu, alebo odklonu. Celkom konkrétne k odklonu ľudí od Stvoriteľa a od jeho Vôle!
   Viac sa dozviete na:
žádné komentáře | přidat komentář

Zoznam iracionalít západného sveta!

21. březen 2010 | 15.18 | rubrika: první rubrika

   Tento text nemilosrdne strháva ružové okuliare z očí všetkých tých, ktorí boli doteraz presvedčení, že súčasný západný systém, aj napriek jeho chybám, je v podstate to najlepšie, čo ľudstvo dokázalo vymyslieť. Tento text je zároveň potvrdením vnútorného cítenia všetkých tých, ktorí vnímajú súčasný systém usporiadania ľudských vecí ako niečo neuveriteľne a priam beznádejným spôsobom prehnitého. Ako niečo, čo práve pre túto svoju prehnitosť nezadržateľne smeruje k celkovému zrúteniu.
Viac sa dozviete na:
žádné komentáře | přidat komentář

Zmeňme zlý systém vzdelávania!

21. únor 2010 | 14.21 | rubrika: první rubrika
   Takmer všetko je v dnešnej dobe skrivené a prekrútené doslova v pravý opak! Prekrútený a pokrivený je i súčasný systém vzdelávania, pretože v deťoch cieľavedome rozvíja iba rozumový rozmer ich osobnosti, kým všetko ostatné je podradné a druhoradé!
žádné komentáře | přidat komentář

Neuveriteľná správa o existencii bytostí prírody!

14. únor 2010 | 17.12 | rubrika: první rubrika

   Kto vlastne sú a kde sa skrývajú spomínané prírodné bytosti? Naozaj existujú, alebo je to všetko iba výmysel? Ak sa pozrieme do minulosti, môžeme o nich nájsť zmienky v textoch starých Grékov, Rimanov, Slovanov a Germánov. Nájdeme o nich zmienky i v starých slovenských bájach, rozprávkach a povestiach. V týchto dávnych dobách žili totiž ľudia v omnoho užšom spojení s prírodou a preto mohli tieto bytosti vidieť, vnímať a komunikovať s nimi.
žádné komentáře | přidat komentář

Zločin prenájmu!

7. únor 2010 | 16.52 | rubrika: první rubrika
   Kto má odvahu, môže si hneď na začiatku urobiť krátky, ale drsne pravdivý test kvality vlastnej osobnosti. Predstavte si teda, že ste majiteľom viacerých bytov, alebo nehnuteľností na lukratívnom mieste. S akým vnútorným postojom by ste ich prenajímali? Za A: S úmyslom čo najviac zarobiť? Za B: S úmyslom byť za primeranú protihodnotu nápomocný tým, ktorí nehnuteľnosť nevlastnia, alebo nemajú hotovosť na vlastný byt? Ak ste odpovedali A, ste v postate zlodej! Ak ste odpovedali B, ste čestný človek.
Viac sa dozviete na: 
žádné komentáře | přidat komentář

Pozitívne ovocie katastrofy na Haiti

31. leden 2010 | 15.09 | rubrika: první rubrika
   Ľudia zvyknú vravieť, že všetko zlé je na niečo dobré a v tomto konkrétnom prípade je to naozaj pravda. I taká obrovská katastrofa, ku akej došlo na Haiti, priniesla predsa len niečo dobré, čo je na tomto svete, v bežnom, každodennom živote už takmer zriedkavosťou. Priniesla neobyčajné prejavy solidarity, prejavy nezištnej ochoty pomáhať, prejavy konkrétnej a aktívnej spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí sa ocitli v nešťastí.
Viac sa dozviete na:  
žádné komentáře | přidat komentář

Poznáme príčiny tragédie na Haiti!

21. leden 2010 | 17.27 | rubrika: první rubrika
   Tragickým následkom zemetrasenia na Haiti sa mohlo predísť, keby ľudstvo poznalo skutočné, hlboké, vnútorné, duchovné príčiny katastrof podobného druhu. Sú dvojakého druhu.
   Viac sa dozviete na:  
žádné komentáře | přidat komentář

Nepoškvrnené počatie Ježiša Krista

20. prosinec 2009 | 14.41 | rubrika: první rubrika
Ľudia na zemi nikdy nežili a doposiaľ nežijú podľa Zákonov stvorenia, čiže podľa Božej vôle. Nesnažia sa poznávať a nepoznajú ich dokonalé pôsobenie a preto je všetko ľudské dielo kusé a nedokonalé, vykazujúce mnohé chyby a nedostatky. Táto neznalosť je hlavnou príčinou všetkej biedy, utrpenia a zla na zemi.
Viac sa dozviete na:
žádné komentáře | přidat komentář

Veľký zlom v mojom osobnom živote

10. prosinec 2009 | 18.10 | rubrika: první rubrika
   Prečítajme si krátku osobnú výpoveď človeka, v ktorej sa hovorí o tom, aké prežitie a aká skúsenosť mala pre neho, v jeho osobnom živote, ten najväčší význam. Možno tieto slová pomôžu aj nám ostatným:
Viac sa dozviete na:
žádné komentáře | přidat komentář

Duchovní stav Země k 11. 11. 2009

22. listopad 2009 | 16.03 | rubrika: první rubrika
   Velký, nesmírně velký předpoklad inspirativních a tvůrčích schopností ducha dřímá v nitru každého z lidí. Doposud ještě nebyla lidmi zcela poznána, a zejména využita ona veliká duchovní síla, která je přitom neoddělitelnou součástí každého z nás. Netušená je schopnost citu, jenž umožňuje spojování se s úrovněmi Světla ve Stvoření, s těmi úrovněmi, které jsou, kroužíce vysoko ve výškách díla Stvoření, nesmírně vzdálenými od zdejšího světa hrubohmotnosti.
   Více se dozvíte na: