O lidech a jejich hodnotách

28. duben 2016 | 17.37 | rubrika: první rubrika

nJestliže pochopíme, že myšlenkové postoje člověka vyjadřují právě velmi zřetelně duchovní stav jeho nitra, neboť základ myšlenek vzniká ze chtění, z formování tužeb nitra, pak je možné říci, že dnešní duchovní stav největší části lidí jeví se jako stav zmatenosti, stav bezradnosti

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 12x

Předurčení k dobru

25. duben 2016 | 16.39 | rubrika: první rubrika

n Každý člověk je ve svém jádru dobrý. Dobro je totiž nejvnitřnější bytostnou podstatou každého z nás. A to i přes řadu výhrad, které by bylo možné namítnout.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 13x

Životní potřeba novodobého křesťanství

19. duben 2016 | 17.05 | rubrika: první rubrika

bez_jmena23 Za současné situace, kdy Evropu evidentně postupně ovládá islám a jeho vyznavači, kteří zpravidla nikdy neustupují ze svého přesvědčení, nemají Evropané

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 10x

Hranice mezi svobodou a otroctvím

15. duben 2016 | 15.38 | rubrika: první rubrika

oblakyJsem člověk hledající duchovní svobodu. Na přednáškách, které navštěvuji, jsem slyšel v různých souvislostech často hovořit o svobodě a otroctví, avšak téměř nikdo mi dostatečně neosvětlil hranici mezi duchovní svobodou a nastávajícím zotročením. V rámci prevence považuji

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 10x

Extremisté obhajují mravnost

11. duben 2016 | 16.57 | rubrika: první rubrika

mJe paradoxní, že pokud někdo vybočí ze společensky tolerované míry nemravnosti a usiluje se v tomto směru o nápravu, je veřejně pranýřován a společnost v něm vidí extremistu.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 12x

Eutanazie

7. duben 2016 | 16.54 | rubrika: první rubrika

nJiž téměř sedmnáct let pracuji jako specializovaná sestra na oddělení intenzivní péče a často pečuji o lidi, kteří v těžkostech a nepopsatelných bolestech dožívají svůj život. S nikým jsem dosud o tom nehovořila, ale když vidím tyto lidi trpět bez šance na uzdravení, kladu

Kacířské úvahy o migrantech?

4. duben 2016 | 17.29 | rubrika: první rubrika

Priroda10Náhody neexistují, protože náš svět podléhá duchovním zákonitostem. Každá událost, a to i zdánlivě náhodná, je důsledkem nějaké předchozí příčiny. Nic totiž

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 13x

Úkol ženy

31. březen 2016 | 16.33 | rubrika: první rubrika

mCo má žena činit a jak má žít, aby zde na Zemi splnila své poslání a mohla později opět stoupat do Světlých výšin, jež jsou jejím pravým domovem? Jak v kontrastu dnešní doby správně a čistě obstát, aby se její duchovní plášť rozzářil bělostnou čistotou, již nic nezkalí? Aby

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 17x

Dobrý a špatný extremismus! Pokrytectví EU

27. březen 2016 | 16.44 | rubrika: první rubrika

pp4 V životě jsme často postaveni před okolnosti, ve kterých se najednou a zcela nečekaně ukáže naše pravá tvář. Například třeba naše faleš a pokrytectví, které se nám

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 11x

Hledejme pravou pomoc

24. březen 2016 | 16.34 | rubrika: první rubrika

bDuše člověka se z vlastní vůle několikrát vrací na Zemi, inkarnuje se do nového těla, aby prožíváním následků očistila se od starých chyb, jejichž příčiny leží v jejích minulých životech. Pozemský život je tedy pro duši vždy nová příležitost, aby se posunula ve svém duchovním

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 13x