Stupně na cestě k pravému ženství 5

27. srpen 2015 | 12.20 | rubrika: první rubrika

gZaměstnání – domácnost. Na to, jak má žena působit, panuje v dnešní společnosti zcela rozporuplný názor. Na jedné straně společnost vnímá nezastupitelné místo ženy v domácnosti, a na straně druhé se stále více šířící emancipace zasazuje o to, aby byly ženy s muži rovnoprávné

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 13x

Tragédie institucionalizované víry

24. srpen 2015 | 16.36 | rubrika: první rubrika

mPokud se někdo nedokáže poučit ze starých chyb, musí je neustále opakovat. A pokud někdo neustále opakuje tytéž chyby v duchovní oblasti, nikdy se nemůže povznést

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 11x

Stupně na cestě k pravému ženství 4, Řeč těla

21. srpen 2015 | 16.17 | rubrika: první rubrika

zzz17Lidský duch se projevuje skrze své tělo nejen slovy, ale také i svými pohyby. Stejně jako stupeň ušlechtilosti mluveného slova odpovídá stupni ušlechtilosti, a tím zralosti našeho ducha, tak i každý náš pohyb hovoří jak o našem momentálním stavu naladění, tak i o celkovém

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 18x

Prázdné sebevědomí těla

17. srpen 2015 | 17.28 | rubrika: první rubrika

mV létě a ve vedrech vidět téměř všude stejný obraz. Teplem zmožených a spoře oděných lidí. Ať už ženy, nebo muže. Ti mladší se sebevědomě nesou a vědomě vystavují

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 17x

Vyšší spravedlnost a spravedlnost světská jsou roz

10. srpen 2015 | 16.19 | rubrika: první rubrika

nJsou žel vinou lidí rozdílné, ale nakonec přece jen zvítězí spravedlnost vyšší. Ve světské spravedlnosti je totiž mnoho takového, co postrádá citlivost a elementární

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 15x

Stupně na cestě k pravému ženství 3

6. srpen 2015 | 16.13 | rubrika: první rubrika

pp4Myšlenky - slova – činy. Dnes se podíváme do hloubi našeho nitra. Chceme-li jako ženy usilovat o čisté ženství, musíme také nutně pochopit, že nedílnou součástí našeho působení je naše řeč. Tento náš projev v řeči bude vždy plně odpovídat stupni naší zralosti, bude

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 21x

Proč mnozí nedokáží vnímat duchovno?

3. srpen 2015 | 16.43 | rubrika: první rubrika

nZ velmi jednoduchého důvodu. Snaží se ho totiž pochopit svým rozumem. Nicméně rozum není cestou k pochopení věcí ducha. Rozum

Stupně na cestě k pravému ženství 2

30. červenec 2015 | 17.33 | rubrika: první rubrika

bZnovunalezení čistého studu a s tím spojená změna v odívání. Jakmile žena dosáhne 1. stupně na cestě k pravému ženství, tedy přesvědčení o tom, že skutečně chce být opravdovou ženou, dostává se k dalšímu stupni na své cestě. Aby mohla usilovat o všechny vznešené ctnosti, které

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 36x

Tři stupně vnímání reality

27. červenec 2015 | 17.34 | rubrika: první rubrika

nPrvní stupeň je stupněm konzumním a povrchním. Jde o stupeň vnímání pouze toho, co je na povrchu. Pouze vnějšku. Podle tohoto druhu lidí, kterých je žel většina, je

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 18x

Stupně na cestě k pravému ženství 1

23. červenec 2015 | 19.00 | rubrika: první rubrika

zzz17Dosažení přesvědčení chtít stát se pravou ženou. Základním a prvním stupínkem je nejprve pochopení, proč má žena na této Zemi tak nezastupitelnou a nádhernou úlohu. Z pochopení tohoto stupínku pak může žena vystoupit na druhý, který se vyznačuje touhou tuto úlohu poznávat

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 26x