Světlá bytost na prahu smrti

30. červen 2016 | 16.26 | rubrika: první rubrika

bez_jmena23Měl jsem neopakovatelný zážitek... Po úrazu jsem se ocitl na prahu smrti a prožil jsem něco úžasného. Jako by při mně stála nadpozemsky krásná a klid vyzařující bytost. To, co jsem z ní vyciťoval, přesahovalo všechny mé pozemské představy o kráse duchovního života.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 14x

Zničí nás to, co není vůbec vidět?

27. červen 2016 | 17.51 | rubrika: první rubrika

bČlověk dneška je člověkem hmoty, uznávajícím jen to, co vidí, co dokáže ohmatat, co podle něj reálně existuje a co mu přináší nějaký viditelný a hmotný prospěch. Pouze to je hodné jeho úsilí, námahy a odříkání.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 12x

Znovuzrození - 6.část

23. červen 2016 | 17.21 | rubrika: první rubrika

oblakyXVIII. Duch procitá. Slova Janičky a její modlitba ještě dlouho zněly Markovým nitrem. Nutily jej stále znovu a znovu přemýšlet, zvažovat a zkoumat, zda-li jeho dřívější postoje byly zcela správné. Jeho katolická výchova říkala, že ano, ale přesto najednou cítil, že to

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 14x

Příčina tajemné formulace duchovních textů

20. červen 2016 | 17.03 | rubrika: první rubrika

nPro duchovní texty různých náboženství je příznačná určitá tajemnost. Jakoby v nich zbývalo něco nedopověděné, něco zvláštním způsobem záhadné, něco ne přesně ohraničené.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 9x

Znovuzrození - 5.část

16. červen 2016 | 18.23 | rubrika: první rubrika

bXV. Pyros. Dlel v hlubinách země, kde proudily žhavé řeky tekoucích kamenů. Udržoval zde svým působením správný žár a bděl nad svými menšími pomocníky, kteří působili spolu s ním. Náhle Pyros pozvedl svoji plameny ověnčenou hlavu. Dostal nový úkol. Jeho schopnosti jsou třeba

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 12x

Precedens slovenského školství!

13. červen 2016 | 16.34 | rubrika: první rubrika

Priroda10Mnoho rodičů a pedagogů se bouří, protože slovenské mládeži se jako povinná četba na středních školách vnucuje kniha, jejíž obsah je od

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 15x

Znovuzrození - 4.část

10. červen 2016 | 16.29 | rubrika: první rubrika

bXII. Člověk člověku vlkem. Marek vešel do města, které dříve tak dobře znal. Bylo to jeho město, město kde žil a pracoval! Procházel ulicemi a jeho rozjitřené nitro se poddávalo vzpomínkám na dobu, která odešla teprve před několika málo dny. K místu, kde stál dům, ve kterém

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 12x

Proč potřebují USA a západní státy vládnout světu?

6. červen 2016 | 16.41 | rubrika: první rubrika

gZačnu fakty, které jsem zmiňoval již vícekrát. Prostřednictvím nich lze totiž dokonale pochopit zvrácený způsob uvažování, na základě kterého považují USA a západní

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 17x

Znovuzrození - 3.část

3. červen 2016 | 16.44 | rubrika: první rubrika

bVIII. Nový svět. Marek prolézal chodbou stále dál a dál, jako by ho něco pobízelo, že právě tudy musí jít, aby se zachránil. Když po dvakráte narazil na křižovatku, bez rozmyslu si vybral jednu z cest, až se zdálo, že snad ví, kudy se má vydat. Byl ještě příliš rozrušen z dění,

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 10x

Znovuzrození - 2.část

26. květen 2016 | 17.28 | rubrika: první rubrika

Priroda10IV. Jeskyně. Marek s Honzou na příhodném místě poblíže jeskyně rozbili tábor. Z průzkumu jeskyně se vrátí až k večeru, takže zde přespí, zítra dopoledne ještě obhlédnou okolí a domů pojedou až v neděli odpoledne. Když byli hotovi s táborem, začali se připravovat do

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 9x