Posun vo výklade smrti Ježiša Krista

23. duben 2009 | 11.18 | rubrika: první rubrika
   Pozorne si prečítajme dve nasledovné vety. Prvá: Nie som proti. Druhá: Nie, som proti. Obyčajná čiarka dokázala zmeniť ich význam. So súhlasného stanoviska v prvej vete sa stal nesúhlas, vyjadrený druhou vetou. No a presne takto isto došlo aj k posunu vo výklade pravdy o Kristovej smrti, ktorý zomrel nie ZA naše hriechy, ale PRE naše hriechy. A to je obrovský rozdiel.
   Viac sa dozviete na: 
žádné komentáře | přidat komentář

Veľká Noc – oslava vraždy!

9. duben 2009 | 12.00 | rubrika: první rubrika

   Ako by ste sa pozerali na človeka, ktorý schvaľuje vraždu? Ako na zločinca a potencionálneho vraha! Ako sa možno pozerať na kresťanský svet, ktorý považuje vraždu Ježiša Krista za nevyhnutnosť, pretože bez nej by vraj nemohol byť svet spasený?

   V 19. storočí v Rusku obhajovala jedna z odnoží pravoslávnej cirkvi hriech, ako nevyhnutnú súčasť spásy. Tvrdili, že "ak chceme byť spasení, musí nám byť odpustené. Komu však má byť odpustené, ten predsa musí hrešiť. Bez hriechu niet teda odpustenia."
   Viac sa dozviete na: 
žádné komentáře | přidat komentář

Mesto – inteligencia, vidiek – hlupáci?

29. březen 2009 | 16.22 | rubrika: první rubrika

   Nasledovný text vznikol na základe jedného názoru, ktorý jednoducho nemohol byť ponechaný bez zodpovedajúceho vysvetlenia. Citujem:

   "Jedinou výhodu viery v Boha, silnej a oddanej viery v Boha je to, že dáva ľuďom silu a vôľu, i keď v podstate veria v niečo, čo neexistuje. Taktiež i Zákony Božie sú iba výmyslom ľudí.
   Viac sa dozviete na: 
žádné komentáře | přidat komentář

Krize! Jak z ní ven?

22. březen 2009 | 14.02 | rubrika: první rubrika

   Jestliže pochopíme, že myšlenkové postoje člověka vyjadřují právě velmi zřetelně duchovní stav jeho nitra, neboť základ myšlenek vzniká ze chtění, z formování tužeb nitra, pak je možné říci, že dnešní duchovní stav největší části lidí jeví se jako stav zmatenosti, stav bezradnosti a úpadku.

  Stačí se jen na chvíli rozhlédnout na postoje jednotlivců i celých národů v zemích, jaké úsilí je vynakládáno na hledání příčin současné globální finanční krize, a zejména jaké způsoby jsou navrhovány jako řešení k jejímu překonání.
žádné komentáře | přidat komentář

Máme ešte vôbec slobodnú vôľu?

8. březen 2009 | 11.38 | rubrika: první rubrika

       Tak konečne už máme slobodu, vravia mnohí, pričom väčšina z nich si ju spravidla zamieňa so svojvoľnosťou, s možnosťou robiť si čokoľvek, čo sa mi len zachce, s čím sa nedostanú do vyslovene priameho stretu so zákonodárstvom dnešného štátno-právneho systému. To, čo nie je priamo zakázané, to je teda pre väčšinu dovolené. A čo aj nie je dovolené, to si možno beztrestne dovoliť pokiaľ má človek dostatok peňazí. Takže v skutočnosti je vlastne dovolené všetko. Zhruba takýto je teda dnešný "ideál" slobody a možnosti prejavovania slobodnej vôle. 

       Určite nebude treba ani príliš zdôrazňovať, že skutočná pravda o slobode a slobodnej vôli bude úplne iná. A žiaľ, dosť neradostná! Napriek zdanlivo slobodnej spoločnosti nemajú totiž súčasní ľudia v skutočnosti takmer žiadnu slobodnú vôľu a nachádzajú sa v zajatí neslobody, akej tu snáď v takomto meradle ešte nebolo. Nachádzajú sa v otroctve neslobody vnútornej, ktorá je ešte horšia, ako tá vonkajšia! Stali sme sa totiž otrokmi a neslobodnými úbožiakmi bez toho, že by sme si to vôbec uvedomili. Práve naopak, sme skalopevne presvedčení o svojej slobode a to je tá najväčšia tragédia, nad ktorú snáď nemôže byť väčšej.
       Viac sa dozviete na:
žádné komentáře | přidat komentář

Výzva všem poctivým lidem!

1. březen 2009 | 13.50 | rubrika: první rubrika

   Lidé české, moravské a slezské země mají stále v sobě velký dar pravého lidství.

   Každý z nás, v této zemi, touží žít podle jasně stanovených zásad a etických pravidel, s možností uplatnit své schopnosti a dovednosti, jak ke vzestupu a zušlechtění osobnosti vlastní, tak k zušlechtění prostředí a společnosti, ve které dočasně prodlévá.
  Viac sa dozviete na:
žádné komentáře | přidat komentář

Kríza materializmu

22. únor 2009 | 11.23 | rubrika: první rubrika

   Človek je bytosťou duchovnou a táto jeho duchovná podstata sa prejavuje v cite. V cite srdečnosti, v ľudskom teple a dobroprajnosti! Cit, ľudskosť a srdečnosť by preto mali byť určujúcimi vo všetkom, čo ľudia, ako duchovné bytosti myslia, hovoria a konajú.

   Táto najvnútornejšia ľudská, duchovno – citová podstata by teda mala byť zároveň dominantnou a viditeľnou i vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Či už v hospodárstve, priemysle, finančníctve, ekonomických vzťahoch, atď. Ak by totiž bolo toto všetko prežiarené vyššie spomínanou, ľudskou srdečnosťou, nadobudlo by to úplne inú podobu, ako je tomu dnes. Na prvom mieste by bolo potom vždy iba dobro ľudí a s ním súvisiace úsilie o všeobecné celospoločenské a nakoniec i celosvetové blaho.
Viac sa dozviete na:
žádné komentáře | přidat komentář

Prečo nie transplantáciám!

8. únor 2009 | 18.01 | rubrika: první rubrika

   Z dielne Slovenského občianskeho združenia pre posilňovanie mravov a ľudskosti vyšiel prednedávnom text, pojednávajúci o negatívnych duchovných dôsledkoch transplantácie. Hoci bol mienený ako pomoc a dobrá rada, u mnohých ľudí sa stretol s odporom
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 38x

Jak dál v roce 2009 Česká Země? 

29. leden 2009 | 18.39 | rubrika: první rubrika


Jestliže nebude nadcházející rok 2009 využit obyvatelstvem českých zemí ke vzestupu, pak je možné považovat celou etapu posledních 20 let za zcela promarněnou. Veliká příležitost přitéká nyní k České Zemi!

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 36x

Duchovní stav Země k 1.1.2009

12. leden 2009 | 19.12 | rubrika: první rubrika

Jakkoliv by bylo radostnější, a také i pro povzbuzení a posílení mnohých na místě, psát o světlých výhledech lidstva, skutečný stav obyvatel Země je zcela jiný.

Do roku 2009 vstupujeme, ač mnozí s nadějemi, s duchovním

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 49x