Pozitívne ovocie katastrofy na Haiti

31. leden 2010 | 15.09 | rubrika: první rubrika
   Ľudia zvyknú vravieť, že všetko zlé je na niečo dobré a v tomto konkrétnom prípade je to naozaj pravda. I taká obrovská katastrofa, ku akej došlo na Haiti, priniesla predsa len niečo dobré, čo je na tomto svete, v bežnom, každodennom živote už takmer zriedkavosťou. Priniesla neobyčajné prejavy solidarity, prejavy nezištnej ochoty pomáhať, prejavy konkrétnej a aktívnej spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí sa ocitli v nešťastí.
Viac sa dozviete na:  
žádné komentáře | přidat komentář

Poznáme príčiny tragédie na Haiti!

21. leden 2010 | 17.27 | rubrika: první rubrika
   Tragickým následkom zemetrasenia na Haiti sa mohlo predísť, keby ľudstvo poznalo skutočné, hlboké, vnútorné, duchovné príčiny katastrof podobného druhu. Sú dvojakého druhu.
   Viac sa dozviete na:  
žádné komentáře | přidat komentář

Nepoškvrnené počatie Ježiša Krista

20. prosinec 2009 | 14.41 | rubrika: první rubrika
Ľudia na zemi nikdy nežili a doposiaľ nežijú podľa Zákonov stvorenia, čiže podľa Božej vôle. Nesnažia sa poznávať a nepoznajú ich dokonalé pôsobenie a preto je všetko ľudské dielo kusé a nedokonalé, vykazujúce mnohé chyby a nedostatky. Táto neznalosť je hlavnou príčinou všetkej biedy, utrpenia a zla na zemi.
Viac sa dozviete na:
žádné komentáře | přidat komentář

Veľký zlom v mojom osobnom živote

10. prosinec 2009 | 18.10 | rubrika: první rubrika
   Prečítajme si krátku osobnú výpoveď človeka, v ktorej sa hovorí o tom, aké prežitie a aká skúsenosť mala pre neho, v jeho osobnom živote, ten najväčší význam. Možno tieto slová pomôžu aj nám ostatným:
Viac sa dozviete na:
žádné komentáře | přidat komentář

Duchovní stav Země k 11. 11. 2009

22. listopad 2009 | 16.03 | rubrika: první rubrika
   Velký, nesmírně velký předpoklad inspirativních a tvůrčích schopností ducha dřímá v nitru každého z lidí. Doposud ještě nebyla lidmi zcela poznána, a zejména využita ona veliká duchovní síla, která je přitom neoddělitelnou součástí každého z nás. Netušená je schopnost citu, jenž umožňuje spojování se s úrovněmi Světla ve Stvoření, s těmi úrovněmi, které jsou, kroužíce vysoko ve výškách díla Stvoření, nesmírně vzdálenými od zdejšího světa hrubohmotnosti.
   Více se dozvíte na: 

Zákulisie úsmevu v bankách

15. listopad 2009 | 15.18 | rubrika: první rubrika
    V istom osobnom rozhovore sa jedna pani, zamestnaná v banke, svojej známej zdôverila, že už sa ani nevie dočkať dôchodku a to vzhľadom k novým pomerom, ktoré zavládli na ich pracovisku.
žádné komentáře | přidat komentář

Musí naozaj dôjsť až k najhoršiemu?

8. listopad 2009 | 10.57 | rubrika: první rubrika

   Koľko už odznelo slov a rôznych výstrah, upozorňujúcich, že ignorovanie Zákonov stvorenia nemôže zostať natrvalo bez katastrofálnych dôsledkov? Koľko prednášok, koľko článkov, koľko literatúry, koľko rôzneho iného úsilia bolo vynaložené za posledné roky na to, aby ľudia pochopili nesmiernu vážnosť situácie a aby na základe toho zmenili svoje myslenie a jednanie.
žádné komentáře | přidat komentář

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východís

1. listopad 2009 | 12.01 | rubrika: první rubrika
   Súčasná spoločnosť sa nachádza v nesmiernom úpadku. Môžeme si ho ilustrovať jedným, možno banálnym, ale výstižným príkladom, poukazujúcim na hlboký hodnotový prepad, ku ktorému došlo v pomerne krátkom časovom horizonte 10 –15 rokov.
Viac sa dozviete na: 
žádné komentáře | přidat komentář

Ľudské strhávanie pojmu svätý

18. říjen 2009 | 16.17 | rubrika: první rubrika
   Prečo sa pápežovi hovorí ,,svätý otec"? Prečo nie duchovný, alebo cirkevný, ale rovno svätý? Veď počas života nemôže byť nikto svätý, alebo áno? Kým človek žije, môže sa dopustiť ešte rôznych činov a až po jeho smrti možno určiť, či ho vyhlásiť za svätého, alebo nie?
   Viac sa dozviete na: 
žádné komentáře | přidat komentář

Polovičná pravda evolučnej teórie

11. říjen 2009 | 13.01 | rubrika: první rubrika
   V tvorivom procese hmotnosti pôsobia dve sily: bytostná a duchovná. Pod pojmom bytostné treba rozumieť prírodno – živelno – zvieracie a pod pojmom duchovné, ľudský duchovný činiteľ.
   Bytostné sily formovali hmotnosť od samého počiatku vzniku vesmíru až do chvíle, keď dospel vývoj v postupnej evolúcii od najnižších foriem života až k najvyššie vyvinutému zvieraťu, ako to správne vypozoroval Darwin.
   Viac sa dozviete na:

žádné komentáře | přidat komentář