Ľudské strhávanie pojmu svätý

18. říjen 2009 | 16.17 | rubrika: první rubrika
   Prečo sa pápežovi hovorí ,,svätý otec"? Prečo nie duchovný, alebo cirkevný, ale rovno svätý? Veď počas života nemôže byť nikto svätý, alebo áno? Kým človek žije, môže sa dopustiť ešte rôznych činov a až po jeho smrti možno určiť, či ho vyhlásiť za svätého, alebo nie?
   Viac sa dozviete na: 
žádné komentáře | přidat komentář

Polovičná pravda evolučnej teórie

11. říjen 2009 | 13.01 | rubrika: první rubrika
   V tvorivom procese hmotnosti pôsobia dve sily: bytostná a duchovná. Pod pojmom bytostné treba rozumieť prírodno – živelno – zvieracie a pod pojmom duchovné, ľudský duchovný činiteľ.
   Bytostné sily formovali hmotnosť od samého počiatku vzniku vesmíru až do chvíle, keď dospel vývoj v postupnej evolúcii od najnižších foriem života až k najvyššie vyvinutému zvieraťu, ako to správne vypozoroval Darwin.
   Viac sa dozviete na:

žádné komentáře | přidat komentář

Nahota – vzostup a pád!

5. říjen 2009 | 08.28 | rubrika: první rubrika
   Miera studu a telesnej hanblivosti je mierou výšky skutočnej, vnútornej hodnoty človeka. Čím ušľachtilejší je vnútorný život jednotlivca, tým intenzívnejšie je ním pociťovaná potreba adekvátneho zahalenia vlastného tela.
žádné komentáře | přidat komentář

Je Písmo Sväté naozaj sväté?

24. září 2009 | 18.31 | rubrika: první rubrika
   Súčasní veriaci sa pozerajú na evanjeliá, ako na niečo svätého, ako na bezvýhradnú autoritu, o ktorej sa nediskutuje a o ktorej nemožno pochybovať.
   Ak sa ale vecne a nezaujato pozrieme na evanjeliá, sú to v podstate spisy, ktoré vznikli veľmi mnoho rokov po udalostiach, ktoré sú v nich opisované a tento veľký časový odstup sa do určitej miery nepriaznivo odzrkadlil na autentickej kvalite spomienok na oné dávne udalosti. Veď si len predstavme samých seba, nakoľko hodnoverne a detailne by sme asi opisovali nejaké udalosti, ktoré sme prežili pred mnohými rokmi.
žádné komentáře | přidat komentář

Kam kráčíš planeta Země?

14. září 2009 | 18.15 | rubrika: první rubrika
   Blížící se období, které je před námi, bude pro celé lidstvo těžké, nesmírně těžké, a lidstvo bude po určitou dobu balancovat těsně nad hranicí vlastního samozničení zde na Zemi.
   To je možné napsat již dnes 9.9.2009, neboť v  duchovním stavu Země k dnešnímu dni platí, že lidí znovuzrozených v duchu je na Zemi o mnoho méně, než by správně mělo být, aby se mohlo nyní napsat, že Země sice projde těžkými otřesy ze strany úderů přírody a také vesmíru, ale zůstanezachována.
   To dnes není možné s jistotou napsat. Nemá žádný smysl to nijak zakrývat líbivými slovy, která by slibovala všem lidem lživé výhledy na bezstarostnou budoucnost.
žádné komentáře | přidat komentář

Je na nahota nemravná?

10. září 2009 | 17.20 | rubrika: první rubrika
   Nestvoril nás Boh nahých? Čo je na tom nemravné? Veď telo je predsa Boží dar a ľudia by sa mali tešiť aj zo sexuality a nie si vytvárať bloky a la "čo sa môže a čo nie". Kto určuje hranice mravnosti? Nie sú to snáď len naše ľudské obmedzenia a predstavy?
žádné komentáře | přidat komentář

Aj zábava musí byť ušľachtilá!

1. září 2009 | 16.56 | rubrika: první rubrika

   Jednou z najvznešenejších a najvyšších hodnôt tohto univerza je Čistota. Všetko, čo ľudia vytvárajú a čo chcú, aby vôbec malo nejakú cenu, musí byť preto predchnuté Čistotou. Malo by sa ňou skvieť vnútro každého človeka. Čistým a ušľachtilým by malo byť naše cítenie, naše myslenie, ale aj naša reč i naše jednanie. Čistým a ušľachtilým by malo byť všetko, čo robíme a na čo len siahneme, teda i náš spôsob zábavy.

   Áno, zábava a humor sú soľou života, ale ich tvorcovia a konzumenti si musia byť v každej chvíli vedomí nutnosti rešpektovania istej miery čistoty, ušľachtilosti a ľudskej dôstojnosti.
žádné komentáře | přidat komentář

Obvinenie z degradácie národa!

23. srpen 2009 | 12.15 | rubrika: první rubrika

   Pri ceste autobusom čítali moji spolucestujúci denník Nový Čas /jeho obdobou v Čechách je Blesk/. V súvislosti s nedávnym, veľkým banským nešťastím v Novákoch, pri ktorom zahynulo 20 ľudí, sa na jeho titulnej strane nachádzala fotografia matky a dieťaťa s veľkým nápisom: Riško, syn mŕtveho baníka.
  Na tom by samozrejme nemuselo byť nič zlého, avšak vyslovene poburujúce bolo, keď čítajúci obrátili noviny a na ich zadnej strane bola tradične, ako je to už "dobrým" zvykom, jedna zo zvyčajných, šteklivých nahotiniek. Takisto i vo vnútri novín niekoľko podobných obrázkov s tomu primeranými textami.
   Viac sa dozviete na:  
žádné komentáře | přidat komentář

Záverečné slovo k festivalu Pohoda

19. srpen 2009 | 17.09 | rubrika: první rubrika

   Pri utváraní svojho názoru na tragédiu konkrétneho festivalu v Trenčíne som vychádzal z nasledovnej jednoduchej zákonitosti: Jedným zo základných Zákonov stvorenia, ktorým je zabezpečená dokonalá Spravodlivosť Najvyššieho je Zákon spätného účinku. Jeho pôsobenie možno vyjadriť slovami: Čo kto zaseje, to aj zožne.

   Ak niekto seje dobro, zožne dobro. Ak niekto zaseje zlo, zožne bezpodmienečne zlo a to buď v tomto živote, buď po svojej fyzickej smrti, na takzvanom druhom brehu, alebo pri svojom opätovnom pozemskom vtelení, pretože vo stvorení platí zákonitosť reinkarnácie.
žádné komentáře | přidat komentář

Polemika o festivale Pohoda pokračuje...

10. srpen 2009 | 17.06 | rubrika: první rubrika
   Vo dvoch svojich mojich predchádzajúcich príspevkoch som hovoril o príčinách tragédie hudobného festivalu Pohoda a to s trochu iného, nevšedného uhľa pohľadu. Ich čitatelia v takmer všetkých svojich diskusných príspevkoch vyjadrili ostrý nesúhlas s mojim stanoviskom. Keďže som si však vedomý toho, aká zmätená a skazená je dnešná doba, považujem tento nesúhlas väčšiny za osvedčenie správnosti môjho postoja, pretože to správne, pravdivé a zdravé bolo na tejto zemi takmer vždy v menšine.
Viac sa dozviete na:

žádné komentáře | přidat komentář