O materializme, propagande a pravých hodnotách

21. květen 2009 | 19.36 | rubrika: první rubrika

   Otázka: Je súčasný systém naozaj taký prehnitý, ako neustále zdôrazňujete? Vari moderná civilizácia ľuďom nepriniesla a neprináša nič dobrého? Je správne neustále odhaľovať nové chyby a nedostatky? Neprispieva to iba k prehlbovaniu krízy a depresie? Snáď by naozaj nezaškodilo trochu úcty k tomu, k čomu sme dospeli. Nezaškodilo by trochu úcty k "nepriateľovi", za ktorý považujete rozumovo materialistický spôsob myslenia a usporiadania spoločnosti. Nie je práve optimizmus tým, čo v tejto chvíli najviac potrebujeme?

   Odpoveď:
   Áno, určitá úcta k súperovi a "nepriateľovi", ako to nazývate, je prejavom rytierskosti, avšak tento nepriateľ by mal byť toho aj hodný. Mal by spĺňať isté vnútorné kvality a kritériá. Zákernosť, podvádzanie, nečestnosť, klamstvo a podobne, toto všetko by nemalo prichádzať do úvahy.
žádné komentáře | přidat komentář

Biblické zjavenie nie je Bibliou ukončené!

14. květen 2009 | 18.16 | rubrika: první rubrika

   Jednou z najneuveriteľnejších a najúžasnejších skutočností je, že takzvané biblické zjavenie, ktoré považujú kresťania za ukončené, v skutočnosti ukončené nie je!

   V evanjeliách nachádzame časté zmienky o tom, ako učeníci nerozumeli mnohému, čo im Pán hovoril. Ten si neraz povzdychol: Ešte aj vy mi nerozumiete?

Konstatování paniky a zmatku

7. květen 2009 | 19.29 | rubrika: první rubrika

Lidská společnost na Zemi je nyní podobna pacientu, jenž nejenže není již schopen vlastního sebeuzdravení bez zůstatku trvalých následků, ale nachází se ve stavu, kdy dochází ke stále masivnějším kolapsům jeho důležitých životních orgánů.

Je jen otázkou času, kdy se zastaví jeho životní cyklus úplně! Těžký pacient blíží se celkovému kolapsu! Je zde jen jedna otázka, a to ta, která z blížících se možných komplikací, jež připadají v úvahu, to bude, co přinese poslední zlomový impuls ke zhroucení, k celkovému selhání organismu nemocného pacienta – dnešní lidské společnosti.

Více se dozvité na:
http://ao-institut.cz/aktualni/stavzeme_cs.html#1-5-2009

žádné komentáře | přidat komentář

Príčiny ľudského utrpenia

3. květen 2009 | 13.14 | rubrika: první rubrika

   Predstavte si obrázok ťažko postihnutého novorodenca a pod ním nápis: Jemu právo na život odňaté nebolo! Takzvaní materialistickí humanisti a zástancovia interrupcií, apelujúc na city ľudí, chceli takýmto drsným spôsobom vyjadriť, že predsa len existujú prípady, kedy by bolo omnoho humánnejšie, aby sa určitý ľudský jedinec radšej nebol vôbec nenarodil.

   Áno, tvárou v tvár pred tvrdou realitou extrémneho utrpenia, a zvlášť detí, sa v mnohých ľuďoch prebúdza otázka: Jestvuje na svete vôbec nejaká spravodlivosť, keď musia trpieť nevinné deti a keď si naopak očividne zlí a nečestní ľudia žijú v blahobyte, dostatku a zdraví po celý život? Ak existuje Stvoriteľ, ako vôbec môže takéto niečo dopustiť? Prečo trestá nevinných a netrestá zlých?
   Viac sa dozviete na: 
žádné komentáře | přidat komentář

Posun vo výklade smrti Ježiša Krista

23. duben 2009 | 11.18 | rubrika: první rubrika
   Pozorne si prečítajme dve nasledovné vety. Prvá: Nie som proti. Druhá: Nie, som proti. Obyčajná čiarka dokázala zmeniť ich význam. So súhlasného stanoviska v prvej vete sa stal nesúhlas, vyjadrený druhou vetou. No a presne takto isto došlo aj k posunu vo výklade pravdy o Kristovej smrti, ktorý zomrel nie ZA naše hriechy, ale PRE naše hriechy. A to je obrovský rozdiel.
   Viac sa dozviete na: 
žádné komentáře | přidat komentář

Veľká Noc – oslava vraždy!

9. duben 2009 | 12.00 | rubrika: první rubrika

   Ako by ste sa pozerali na človeka, ktorý schvaľuje vraždu? Ako na zločinca a potencionálneho vraha! Ako sa možno pozerať na kresťanský svet, ktorý považuje vraždu Ježiša Krista za nevyhnutnosť, pretože bez nej by vraj nemohol byť svet spasený?

   V 19. storočí v Rusku obhajovala jedna z odnoží pravoslávnej cirkvi hriech, ako nevyhnutnú súčasť spásy. Tvrdili, že "ak chceme byť spasení, musí nám byť odpustené. Komu však má byť odpustené, ten predsa musí hrešiť. Bez hriechu niet teda odpustenia."
   Viac sa dozviete na: 
žádné komentáře | přidat komentář

Mesto – inteligencia, vidiek – hlupáci?

29. březen 2009 | 16.22 | rubrika: první rubrika

   Nasledovný text vznikol na základe jedného názoru, ktorý jednoducho nemohol byť ponechaný bez zodpovedajúceho vysvetlenia. Citujem:

   "Jedinou výhodu viery v Boha, silnej a oddanej viery v Boha je to, že dáva ľuďom silu a vôľu, i keď v podstate veria v niečo, čo neexistuje. Taktiež i Zákony Božie sú iba výmyslom ľudí.
   Viac sa dozviete na: 
žádné komentáře | přidat komentář

Krize! Jak z ní ven?

22. březen 2009 | 14.02 | rubrika: první rubrika

   Jestliže pochopíme, že myšlenkové postoje člověka vyjadřují právě velmi zřetelně duchovní stav jeho nitra, neboť základ myšlenek vzniká ze chtění, z formování tužeb nitra, pak je možné říci, že dnešní duchovní stav největší části lidí jeví se jako stav zmatenosti, stav bezradnosti a úpadku.

  Stačí se jen na chvíli rozhlédnout na postoje jednotlivců i celých národů v zemích, jaké úsilí je vynakládáno na hledání příčin současné globální finanční krize, a zejména jaké způsoby jsou navrhovány jako řešení k jejímu překonání.
žádné komentáře | přidat komentář

Máme ešte vôbec slobodnú vôľu?

8. březen 2009 | 11.38 | rubrika: první rubrika

       Tak konečne už máme slobodu, vravia mnohí, pričom väčšina z nich si ju spravidla zamieňa so svojvoľnosťou, s možnosťou robiť si čokoľvek, čo sa mi len zachce, s čím sa nedostanú do vyslovene priameho stretu so zákonodárstvom dnešného štátno-právneho systému. To, čo nie je priamo zakázané, to je teda pre väčšinu dovolené. A čo aj nie je dovolené, to si možno beztrestne dovoliť pokiaľ má človek dostatok peňazí. Takže v skutočnosti je vlastne dovolené všetko. Zhruba takýto je teda dnešný "ideál" slobody a možnosti prejavovania slobodnej vôle. 

       Určite nebude treba ani príliš zdôrazňovať, že skutočná pravda o slobode a slobodnej vôli bude úplne iná. A žiaľ, dosť neradostná! Napriek zdanlivo slobodnej spoločnosti nemajú totiž súčasní ľudia v skutočnosti takmer žiadnu slobodnú vôľu a nachádzajú sa v zajatí neslobody, akej tu snáď v takomto meradle ešte nebolo. Nachádzajú sa v otroctve neslobody vnútornej, ktorá je ešte horšia, ako tá vonkajšia! Stali sme sa totiž otrokmi a neslobodnými úbožiakmi bez toho, že by sme si to vôbec uvedomili. Práve naopak, sme skalopevne presvedčení o svojej slobode a to je tá najväčšia tragédia, nad ktorú snáď nemôže byť väčšej.
       Viac sa dozviete na:
žádné komentáře | přidat komentář

Výzva všem poctivým lidem!

1. březen 2009 | 13.50 | rubrika: první rubrika

   Lidé české, moravské a slezské země mají stále v sobě velký dar pravého lidství.

   Každý z nás, v této zemi, touží žít podle jasně stanovených zásad a etických pravidel, s možností uplatnit své schopnosti a dovednosti, jak ke vzestupu a zušlechtění osobnosti vlastní, tak k zušlechtění prostředí a společnosti, ve které dočasně prodlévá.
  Viac sa dozviete na:
žádné komentáře | přidat komentář