Existuje duše člověka před narozením?

27. květen 2015 | 13.58 | rubrika: první rubrika

mExistuje lidská duše před narozením? Velmi mě tato otázka zajímá, protože pokud skutečně existuje, potom se musí změnit i pohled společnosti na takzvaný nespravedlivý osud. To, co je dosud považováno za křivdu či za nespravedlnost Boží, třeba když se někdo narodí jako chudý,

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 9x

Až ke kořenům všeho zla ...

24. květen 2015 | 16.16 | rubrika: první rubrika

bez_jmena23Rozšířeným jevem dnešní doby je obecné stěžování se. Stěžování se na politiky, kteří lžou a kradou, na nedostatek práce a špatné pracovní podmínky, na nízkou

Stav života na zemi

21. květen 2015 | 11.21 | rubrika: první rubrika

nVíme, že na světě je takových lidí, kteří touží po povznesení lidské společnosti, stále více a více, avšak přesto toto všechno stále nedostačuje k celkové změně k lepšímu.

Hlasy volajících, jedno ať zní anglicky, rusky, německy, česky nebo slovensky, nejsou prozatím

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 15x

Proč jsou životy mnoha lidí bezúčelné?

18. květen 2015 | 16.23 | rubrika: první rubrika

gŽivot mnoha lidí této země se míjí svému skutečnému účelu. Je nesmyslným, protože postrádá pravý smysl. Je to smutné, ale žel mnozí lidé aniž by

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 16x

Jak ovládnout svět!

14. květen 2015 | 16.12 | rubrika: první rubrika

nSvět ovládá Světovláda! Pouhá konspirační teorie, nebo realita mnohem reálnější než tušíme? Z nezávislých informačních zdrojů k nám občas doputují informace o tom, že v pozadí světových událostí stojí neznámý režisér s neomezenou mocí a kapitálem, avšak s nepatrným sociálním

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 14x

Morálka, lidskost a opětovné vtělení

11. květen 2015 | 16.01 | rubrika: první rubrika

mJaký praktický dopad může mít na náš každodenní život poznání o zákonitosti opětovných příchodů člověka na tuto zem? Jak by mohlo takové poznání přispět k pozvednutí

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 15x

Svátky jara

7. květen 2015 | 09.49 | rubrika: první rubrika

bez_jmena23Již několik dnů uběhlo od jarní rovnodennosti, kdy byl tento svátek jara slaven mnohými "pohanskými" národy, a to i slovanskými. Pozorování oblohy a probíhajících změn v přírodě, které s pohybem slunce a planet souvisejí, vedlo staré národy ke slavení a

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 12x

Míra zrady!

3. květen 2015 | 15.55 | rubrika: první rubrika

zzz17Všichni víme, že na světě existují lidé čestní i nepoctiví. Lidé dobří i zlí. Ale položili jste si někdy otázku v jakém poměru? Kolik je asi těch čestných v poměru k těm nečestným? A jakým způsobem se to vyvíjí? K lepšímu, nebo k horšímu?

Ukázkovým příkladem

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 12x

O velkém mylném tvrzení křesťanského světa

30. duben 2015 | 11.27 | rubrika: první rubrika

mVšechny křesťanské církve mají jedno společné. A to sdílení velkého omylu, spočívajícího v tvrzení, že Kristus nás spasil svým utrpením, smrtí a

Jiný a zvláštní pohled na sexualitu

27. duben 2015 | 15.56 | rubrika: první rubrika

mNedávno jsem se setkal s velmi zajímavým textem, týkajícím se lidské sexuality, který předestírá úplně jiné rozměry a dimenze. I mě samotného přivedl k hlubšímu zamyšlení

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 32x