Stupně na cestě k pravému ženství 11

30. říjen 2015 | 15.22 | rubrika: první rubrika

zzz17Vidíš třísku v oku bratra svého, ale břevno ve svém nevidíš. Chceme-li usilovat o zušlechťování svého ducha a stávat se tak sebe vědomými osobnostmi, které plně využívají příležitosti své pozemské inkarnace ke svému pokroku v uzrávání, musíme dokázat správně zužitkovat

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 10x

Je Apokalypsa nezbytná?

27. říjen 2015 | 17.15 | rubrika: první rubrika

nTakové myšlenky jsou již v jádru špatné a škodlivé, protože ve světě myšlenkových forem napomáhají k formování katastrofického dění, které není vůbec nutné.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 10x

Stupně na cestě k pravému ženství 10

22. říjen 2015 | 18.48 | rubrika: první rubrika

gMluviti stříbro, mlčeti zlato. Jednou z nejvíce používaných činností při předávání si myšlenek mezi lidmi je lidská řeč. Skrze řeč může duch předávat své obrazy, které zachytává buďto v nádherných světlých a prozářených obrazech, anebo, což je v dnešní době nejběžnější, z oblastí

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 12x

Začátek konce Evropy?

19. říjen 2015 | 16.16 | rubrika: první rubrika

nSituaci, která v Evropě nastala v souvislosti s uprchlickou krizí lze v jistém smyslu připodobnit k období pádu Římské říše. Římská říše byla totiž ke svému konci

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 12x

Na prvním místě cit a na druhém rozum

12. říjen 2015 | 15.25 | rubrika: první rubrika

mProč bychom tak měli učinit? Protože tak to má být! Protože člověk je právě takovýmto způsobem stavěný! Protože právě v takovém

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 10x

Stupně na cestě k pravému ženství 9, Výchova dětí

9. říjen 2015 | 14.17 | rubrika: první rubrika

pp4Pokud směla žena přijmout dar mateřství, nese zároveň i nesmírnou zodpovědnost za dítě, jež jí bylo svěřeno. Je tedy velmi důležité, aby si ještě před samotným aktem početí byla žena této zodpovědnosti vědoma a byl pro ni tento akt lásky spojen s vědomím, že je připravena

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 17x

Netušené souvislosti uprchlické krize

5. říjen 2015 | 17.50 | rubrika: první rubrika

b Je nepochybné, že se v dnešní době stáváme svědky určitého exodu národů. Do pohybu se daly masy, které v krátkodobém i dlouhodobém horizontu změní tvář Evropy. A blahobytná

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 16x

Stupně na cestě k pravému ženství 8, Mateřství

1. říjen 2015 | 19.07 | rubrika: první rubrika

mMateřství je nádherným Božím darem pro každou matku. Však současně je potřebné poukázat na to, že není nejvyšším posláním ženy na Zemi.

Každá žena má schopnost jemného cítění, které jí umožňuje v čistém naladění zachytávat světlé proudy shůry. Může a má dosáhnout

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 19x

Naše hodnoty! Jaké jsou jen bídné!

28. září 2015 | 16.33 | rubrika: první rubrika

Priroda10   Výška hodnot, o které usilujeme dává odpovídající míru hodnoty našemu vlastnímu životu. Snahou o nízké hodnoty je náš život nízko hodnotný a naopak, snahou o vysoké hodnoty se náš život stává vysoce hodnotným. Podívejme se tedy nyní, jak se tyto věci projevují

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 15x

Stupně na cestě k pravému ženství 7, Láska

24. září 2015 | 17.05 | rubrika: první rubrika

nJak jsme si již na počátku našeho seriálu napsali, k pravému působení ženy není bezpodmínečně nutné, aby smyslem jejího života bylo naplnění svazku manželského. Doplňování ženského a mužského principu, pasivního a aktivního působení, je možné i bez prožívání takto blízkého

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 11x