Člověče otevři oči! Příroda k tobě promlouvá!

25. září 2017 | 17.48 | rubrika: první rubrika

gExistují lidé kteří tvrdí, že mechanismus fungování přírody je řízen určitým druhem vědomé inteligence. Že prostě vše, co se v přírodě děje se neděje jen tak samo

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 19x

Příběh zpoza opony – část 4.

21. září 2017 | 17.26 | rubrika: první rubrika

Priroda10Tomáš nabídku s radostí přijal. Pomyšlení, že bude muset čelit tomu neznámému nebezpečí sám, mu nijak radost nečinilo. Nyní má ale spoludruhy, na které se může spolehnout. Rytíři! Ctnostní lidé, žijící pro naplnění ideálů, pro něž je čest a spravedlnost nadevše. Najednou

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 17x

Teprve po hlavním má následovat po - hlavní!

18. září 2017 | 17.06 | rubrika: první rubrika

Priroda2 Skutečná pravda o věcech se nejednou skrývá v samotných slovech, které tyto věci označují. A přesně tak je to i s pojmem pohlavní a se vším, co se za ním skrývá.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 24x

Příběh zpoza opony – část 3.

15. září 2017 | 19.30 | rubrika: první rubrika
bOdměna nebo čest. Když po strastiplném putování konečně dorazili do šlechtické čtvrti a našli dům dívčina otce, stal se Tomáš svědkem dojemného přivítání. Připadal si tam najednou nepatřičně, bylo mu hloupé vzít si odměnu, a tak se potichu vytratil. Druhý den za ním ovšem
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 15x

Katastrofální letní vedra jako varování lidstvu!

12. září 2017 | 16.58 | rubrika: první rubrika

mAbsolutně nikdo nemohl přehlédnout mimořádné, téměř doslova africká vedra tohoto léta. Byla největší po celou dobu hydrometeorologických měření na našem území. Sucho,

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 19x

Příběh zpoza opony – část 2.

9. září 2017 | 17.52 | rubrika: první rubrika

bV říši fantasie. Když opět otevřel oči, uvědomil si, že leží na posteli v nějaké místnosti. Vybavení vypadalo jako ze středověku, ale ne toho evropského, tak jak jej znal, na to byly předměty příliš cizokrajné. Pokusil se posadit, ale se zaúpěním padl zpět na záda. Vzpomněl

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 17x

Nadbytek informací zabíjí! I těch duchovních!

4. září 2017 | 18.17 | rubrika: první rubrika

mNadbytek informací z duchovní oblasti může mít za následek až dokonce cosi takového, jako je duchovní smrt. Ale přesně stejně je to také s jejich fatálním nedostatkem.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 15x

Příběh zpoza opony - část 1.

31. srpen 2017 | 19.19 | rubrika: první rubrika

Priroda10Jeho jméno je Tomáš. Je to člověk - lidský duch, jakých jsou dnes na Zemi miliony. Když jste ho ještě mohli potkat na Zemi, asi byste ho od druhých lidí nerozeznali. Prostě byl součástí průměru společnosti, jenž nevyčnívá ani nahoru ani dolů, ani doleva ani doprava.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 14x

O střetu křesťanství a slovanského duchovna

28. srpen 2017 | 17.52 | rubrika: první rubrika

mPři pohledu do historie zjišťujeme, že nezbytná vzájemná konfrontace mezi křesťanstvím a původní duchovností Slovanů proběhla v podstatě tím nejhorším způsobem, jakým vůbec proběhnout mohla. Duchovno dávných

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 16x

Odvážně vpřed je Bohu milé

24. srpen 2017 | 17.58 | rubrika: první rubrika

gCo vlastně v sobě nese tato věta? Kam až sahá její znění? Nejen ve slovech, ale hlavně v činech musí být člověk odvážný. A především v každodenní činorodé práci. Člověk si musí především uvědomit, proč vlastně dostal darem své hrubohmotné tělo a tím možnost života na Zemi.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 13x