Konspirace! Proč více méně ano?

30. prosinec 2015 | 14.47 | rubrika: první rubrika

pp4Je známo, že ve svobodném prostoru internetu najdeme mnoho takzvaných konspiračních teorií. Teorií, snažících se odhalovat utajené, nebo neznámé

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 10x

Hierarchie v umění

25. prosinec 2015 | 16.09 | rubrika: první rubrika

cUmění je od počátku světa darem Stvořitele, jako stálá inspirace z výšin, aby lidské duchy, pobývající v nižších úrovních, povznášelo k výšinám. Život v úrovních Světla je pro nás uměním. Odlesk jeho vyzařování je vzácným darem pro pozemské lidi, který je přirozeně postaven

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 7x

Přitažlivost zlého a šeď dobra

21. prosinec 2015 | 16.28 | rubrika: první rubrika

g Zlo má mnoho forem a podob. Mnohokrát také vypadá na první pohled velmi přitažlivě, ba dokonce z krátkodobého hlediska může člověku přinášet i různé výhody, příjemné

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 10x

Síla lidské myšlenky

17. prosinec 2015 | 17.10 | rubrika: první rubrika

vMezi lidmi je dosud málo pochopena síla lidské myšlenky, a proto také, ke škodě všech, jest jí tak málo využíváno. Na druhé straně zas, právě proto, ţe lidé nechápou, co všechno síla lidské myšlenky zmůže, rozsévají po světě mnoho zla, aniţ by o tom věděli.

Kdyby

komentáře (1) | přidat komentář | přečteno: 122x

Vážně zkoumejme všechny věci kolem nás

14. prosinec 2015 | 16.25 | rubrika: první rubrika

b Člověk nemá prožívat svůj život nevědomě. Nemá pravdy a fakta, které se mu předkládají pouze slepě přijímat. Nemá je přijímat bez uvažování, protože tím se stává nesamostatným.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 11x

Slovo je nástroj

10. prosinec 2015 | 18.14 | rubrika: první rubrika

gPro názornější vyjádření a pochopení myšlenek si přizveme dnes na pomoc gramatiku. Gramatika stanovuje pravidla a zákony pro používání slova, jazyka, řeči. Nevznikla náhodou, ale proto, aby jazyk a řeč harmonizovala, zušlechťovala. Naše krásná řeč prošla vývojem. Stal se z

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 8x

Jaký je smysl stáří a čekání na smrt?

7. prosinec 2015 | 15.26 | rubrika: první rubrika

mPoložili jste si někdy otázku, jaký má vlastně smysl pozdní stáří, nemohoucnost, nemoc a závislost na jiných, jevící se lidem aktivního věku jako něco bezvýchodního?

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 11x

Stupně na cestě k pravému ženství 15

3. prosinec 2015 | 16.36 | rubrika: první rubrika

Priroda10Posledním stupněm na naší cestě k pravému ženství je stupeň vědomé služby Stvořiteli. Jako základ tohoto stupně je naplňování Prvního přikázání. To spočívá v niterném vztahu každé z nás vůči Bohu, vůči Tvůrci Všehomíra, z Jehož životadárné Síly jsme vznikly a trváme.

Nemějte despekt před křesťanstvím

30. listopad 2015 | 15.33 | rubrika: první rubrika

zzz17   Existuje mnoho věcí, na které jsou lidé alergičtí. Mimo jiné velmi často i na to, co má nějaké spojení s církví, nebo křesťanstvím. V takové chvíli začnou okamžitě mluvit o prodávání odpustků, o inkvizici, o křižáckých válkách, o nekalých mocenských praktikách

Stupně na cestě k pravému ženství 14

27. listopad 2015 | 17.39 | rubrika: první rubrika

gDuchovní dary. Co to jsou duchovní dary a jak se projevují? Mnozí si myslí, že to musí být něco mimořádného, co nemůže mít každý, a jen někteří byli omilostněni a směli obdržet nějaký výjimečný duchovní dar, aby tak mohli mimořádně obdarovávat druhé.

Ovšem tak tomu

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 15x