Nemějte despekt před křesťanstvím

30. listopad 2015 | 15.33 | rubrika: první rubrika

zzz17   Existuje mnoho věcí, na které jsou lidé alergičtí. Mimo jiné velmi často i na to, co má nějaké spojení s církví, nebo křesťanstvím. V takové chvíli začnou okamžitě mluvit o prodávání odpustků, o inkvizici, o křižáckých válkách, o nekalých mocenských praktikách

Stupně na cestě k pravému ženství 14

27. listopad 2015 | 17.39 | rubrika: první rubrika

gDuchovní dary. Co to jsou duchovní dary a jak se projevují? Mnozí si myslí, že to musí být něco mimořádného, co nemůže mít každý, a jen někteří byli omilostněni a směli obdržet nějaký výjimečný duchovní dar, aby tak mohli mimořádně obdarovávat druhé.

Ovšem tak tomu

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 15x

Co zastaví úpadek?

23. listopad 2015 | 15.40 | rubrika: první rubrika

n Mnohé z toho, co dnes lidé dělají směřuje k úpadku. Mnohé z toho, co děláme a jak při tom postupujeme bude mít za následek neštěstí. Toto tvrzení najde jistě mnoho

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 11x

Stupně na cestě k pravému ženství 13

20. listopad 2015 | 16.44 | rubrika: první rubrika

mŽít přítomností. Naše pozemské životy jsou nám dávány proto, abychom v jejich plném prožívání mohli uzrávat v sebe vědomé duchy. Toto vědomí nás musí stále provázet naším životem, abychom jej správně využili a v povrchnosti nepromarnili. Pokud si znovu a znovu budeme opakovat

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 10x

Proč vládne světu útlak?

16. listopad 2015 | 15.53 | rubrika: první rubrika

nPřesto, že žijeme v 21. století, vládnou na naší planetě různé formy útlaku. Existuje například skupina lidí, kteří tvrdí, že největším světovým utlačovatelem jsou

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 14x

Co zastaví upadající společnost?

9. listopad 2015 | 16.53 | rubrika: první rubrika

Priroda2Pravděpodobně mnozí zažili ten typ učitelů, kteří si myslí, že jejich předmět je nejdůležitější. Je pro ně přímo středem vesmíru a svým, téměř až fanatismem

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 9x

Stupně na cestě k pravému ženství 12

6. listopad 2015 | 16.18 | rubrika: první rubrika

nOdvážně vpřed je Bohu milé. Dosáhne-li člověk poznání o Zákonech Stvoření, staví se mu často do cesty jedna velká překážka, která mu brání, aby svůj život plně a cele uspořádal dle těchto Zákonů. Touto překážkou je nedostatek odvahy a plného přesvědčení o důležitosti vykročit

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 10x

Vystěhovalectví. Ignorování duchovních zákonitostí

3. listopad 2015 | 15.58 | rubrika: první rubrika

nMaterialistické a ateistické lidstvo s pohrdavým úsměvem odmítá potřebu poznávání a respektování čehosi takového, jako jsou duchovní zákonitosti. Avšak v souvislosti

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 14x

Stupně na cestě k pravému ženství 11

30. říjen 2015 | 15.22 | rubrika: první rubrika

zzz17Vidíš třísku v oku bratra svého, ale břevno ve svém nevidíš. Chceme-li usilovat o zušlechťování svého ducha a stávat se tak sebe vědomými osobnostmi, které plně využívají příležitosti své pozemské inkarnace ke svému pokroku v uzrávání, musíme dokázat správně zužitkovat

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 10x

Je Apokalypsa nezbytná?

27. říjen 2015 | 17.15 | rubrika: první rubrika

nTakové myšlenky jsou již v jádru špatné a škodlivé, protože ve světě myšlenkových forem napomáhají k formování katastrofického dění, které není vůbec nutné.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 10x