Mezinárodní napětí

28. leden 2016 | 16.57 | rubrika: první rubrika

nAčkoliv zprávy popisující vztah mezi západními zeměmi v čele s USA a Ruskem mohou se jevit povrchním pozorovatelům jako samoúčelná politická hra odehrávající se na rovině vzájemného popichování a zkoušení pevnosti nervů, ve skutečnosti se jedná o jednoznačné projevy myšlenkových

Evropský pseudohumanizmus! Co je jeho příčinou?

25. leden 2016 | 16.27 | rubrika: první rubrika

n Pokud k těm nejextrémnějším projevům islámského světa patří sebevražedné atentáty, tak k těm nejextrémnějším projevům nemohoucnosti a slabosti současné Evropy patří

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 11x

O lidské jedinečnosti

21. leden 2016 | 19.03 | rubrika: první rubrika

cV hovorové řeči dochází mezi lidmi často k nedorozumění pro rozdílné chápání významu jednotlivých slov. Dnes nechme stranou příčiny, které k tomu vedou. Není třeba zaobírat se slovíčkařením, zaměřme nyní svoji pozornost na slovo jedinečný.

Často

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 10x

Cesta ke spojení se Světlem

18. leden 2016 | 16.42 | rubrika: první rubrika

m "Ó, ctihodný, můžeš mi něco říct o tvém spojení se Světlem?" zeptal se mudrce jeho žák. A moudrý muž řekl: "Vše, co bych o tom mohl říct, budou pro

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 8x

Přikázání a jejich nový, inspirativní výklad

11. leden 2016 | 16.49 | rubrika: první rubrika

b Desatero přikázání představuje soubor základních pravidel pro správný, šťastný a harmonický život lidí na zemi. Poznání těchto pravidel a jejich dodržování totiž člověka

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 11x

Promluva ke spolupracovníkům

8. leden 2016 | 18.16 | rubrika: první rubrika

Priroda2Milí přátelé, přijměte v tomto krátkém textu několik povzbuzujících slov na cestu duchovního úsilí. Spolu s novým rokem nastal pro každého z nás nový úsek životní cesty, v němž budeme tlakem duchovního vyzařování každým svým skutkem rozhodovat o splnění či nesplnění

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 10x

Snaha o pochopení příčin bezbrannosti Evropy

4. leden 2016 | 15.29 | rubrika: první rubrika

cČlověk až žasne nad bezbranností, nemohoucností a slabostí současné Evropy. Jakoby v ní neexistovaly žádné hranice! Jakoby byla vydána napospas komukoliv! Jakýmkoliv živlům, které k nám přicházejí spolu s přílivem imigrantů a vše postupně infiltrují.

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 10x

Konspirace! Proč více méně ano?

30. prosinec 2015 | 14.47 | rubrika: první rubrika

pp4Je známo, že ve svobodném prostoru internetu najdeme mnoho takzvaných konspiračních teorií. Teorií, snažících se odhalovat utajené, nebo neznámé

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 10x

Hierarchie v umění

25. prosinec 2015 | 16.09 | rubrika: první rubrika

cUmění je od počátku světa darem Stvořitele, jako stálá inspirace z výšin, aby lidské duchy, pobývající v nižších úrovních, povznášelo k výšinám. Život v úrovních Světla je pro nás uměním. Odlesk jeho vyzařování je vzácným darem pro pozemské lidi, který je přirozeně postaven

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 7x

Přitažlivost zlého a šeď dobra

21. prosinec 2015 | 16.28 | rubrika: první rubrika

g Zlo má mnoho forem a podob. Mnohokrát také vypadá na první pohled velmi přitažlivě, ba dokonce z krátkodobého hlediska může člověku přinášet i různé výhody, příjemné

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 10x