Kdo hledá, najde!

16. červenec 2009 | 19.24 | rubrika: první rubrika

   Zcela jistě tato slova platí právě pro ono nejosobnější zodpovězení otázek každého z nás, jestliže se vážně ptáme po smyslu našeho života.

   Jakkoliv mnohé ostatní otázky mohou se stát ve svém zodpovězení nedosažitelnými, v případě otázek "Kdo jsme, proč jsme a jaký smysl a cíl má naše přítomnost zde na Zemi?" vše spočívá jen na nás samotných, zda dosáhneme jejich zodpovězení!
Viac sa dozviete na:
žádné komentáře | přidat komentář

Ako vznikne dokonalá ľudská spoločnosť?

9. červenec 2009 | 19.30 | rubrika: první rubrika
   "Zákony pro život na Zemi se promítnou do všech oborů lidské společnosti, nikoliv však dobrovolně, ale v přiměřenosti a v naprosté důslednosti, spolupůsobením lidí a Vyšších Sil. K dohledu a nápravám přijdou do činnosti k tomuto uschopnění lidé, novodobí soudcové a strážci."/citát s učebnice "Člověk a Zákony"/
žádné komentáře | přidat komentář

Neuveriteľná pravda o Božej Láske!

1. červenec 2009 | 19.21 | rubrika: první rubrika

   To, čo musí byť nevyhnutne očistené od ľudsky pokriveného chápania je práve vnímanie Božej Lásky, ktorá bola strhnutá do sladkastej, všetko odpúšťajúcej a slabošskej zmäkčilosti. Skutočná Božia Láska je však neoddeliteľne spojená so Spravodlivosťou! Ba čo viac, je so Spravodlivosťou zajedno a preto je jej hlavným znakom prísnosť.

   Veď len skúsme kriticky zvážiť, čo by bolo s dieťaťa, ktorému by sme úplne všetko dovoľovali a úplne všetko odpúšťali. Vyrástol by z neho sebecký, namyslený a bezohľadný ľudský jedinec, mysliaci iba na seba a spôsobujúci vo svojom okolí len zlo, nedorozumenia a konflikty.
   Viac sa dozviete na:
žádné komentáře | přidat komentář

Pár slov o zmysle života

14. červen 2009 | 19.23 | rubrika: první rubrika

   Ľudský život má nepochybne nejaký zmysel. Rozhodne však nespočíva iba v zarábaní peňazí a rôznych formách užívania si, ani v plodení potomstva a v starostlivosti oň, ani v honbe za kariérou, mocou, popularitou a podobne. 

   Viac sa dozviete na:
žádné komentáře | přidat komentář

Ježišova smrť nebola Bohom plánovaná!

7. červen 2009 | 18.10 | rubrika: první rubrika
   Keby Ježišova smrť nebola Stvoriteľom plánovaná, prečo by napríklad prorok Izaiáš o nej hovoril už niekoľko storočí predtým? Veď celý Starý Zákon smeruje k smrti na kríži, všetko sú to predobrazy Krista. Za odpustenie hriechov sa predsa vždy konala obeť. Vždy musela byť preliata krv nejakého zvieraťa, ale nikdy to nebola obeť dokonalá. Dokonalou obetou bola až Ježišova smrť.
   Dôkazom správnosti tohto tvrdenia je napríklad aj to, že po jeho smrti sa roztrhla chrámová opona a odhalil sa priestor, v ktorom spočívala prítomnosť Božia. Priestor, kde smel vstupovať iba najvyšší kňaz. Túto oponu roztrhol sám Boh, aby od teraz mal k nemu prístup každý, pretože prijal dokonalú zmierujúcu obetu Ježiša Krista. Ľudstvo od Boha oddeľovala jediná vec a tou bol hriech. Každý z nás bol hriešny a aj je hriešny. Ale niekto za to zaplatil...
   Viac sa dozviete na:
žádné komentáře | přidat komentář

Súvis sucha s nemravnosťou

1. červen 2009 | 16.47 | rubrika: první rubrika
   V dennej tlači ma upútali dve správy, ktoré vzájomne súvisia ako spojené nádoby. Tá prvá bola prognózou veľmi suchého roku. Predpokladá sa, že v Európskej únii sa urodí o 4,5 milióna ton obilia menej ako vlani, čo môže mať za následok zdražovanie chleba a všetkých výrobkov z obilnín. Druhá správa bola informáciou o otvorení letnej sezóny na slovenských kúpaliskách a o službách a atrakciách, ktoré ponúkajú. Už titulok veľkoryso informoval o tom, že na kúpalisku v Štúrove si konečne prídu na svoje aj priaznivci nudizmu, pre ktorých boli špeciálne vyhradené priestory na streche budovy krytej plavárne.
Viac sa dozviete na:
žádné komentáře | přidat komentář

O materializme, propagande a pravých hodnotách

21. květen 2009 | 19.36 | rubrika: první rubrika

   Otázka: Je súčasný systém naozaj taký prehnitý, ako neustále zdôrazňujete? Vari moderná civilizácia ľuďom nepriniesla a neprináša nič dobrého? Je správne neustále odhaľovať nové chyby a nedostatky? Neprispieva to iba k prehlbovaniu krízy a depresie? Snáď by naozaj nezaškodilo trochu úcty k tomu, k čomu sme dospeli. Nezaškodilo by trochu úcty k "nepriateľovi", za ktorý považujete rozumovo materialistický spôsob myslenia a usporiadania spoločnosti. Nie je práve optimizmus tým, čo v tejto chvíli najviac potrebujeme?

   Odpoveď:
   Áno, určitá úcta k súperovi a "nepriateľovi", ako to nazývate, je prejavom rytierskosti, avšak tento nepriateľ by mal byť toho aj hodný. Mal by spĺňať isté vnútorné kvality a kritériá. Zákernosť, podvádzanie, nečestnosť, klamstvo a podobne, toto všetko by nemalo prichádzať do úvahy.
žádné komentáře | přidat komentář

Biblické zjavenie nie je Bibliou ukončené!

14. květen 2009 | 18.16 | rubrika: první rubrika

   Jednou z najneuveriteľnejších a najúžasnejších skutočností je, že takzvané biblické zjavenie, ktoré považujú kresťania za ukončené, v skutočnosti ukončené nie je!

   V evanjeliách nachádzame časté zmienky o tom, ako učeníci nerozumeli mnohému, čo im Pán hovoril. Ten si neraz povzdychol: Ešte aj vy mi nerozumiete?

Konstatování paniky a zmatku

7. květen 2009 | 19.29 | rubrika: první rubrika

Lidská společnost na Zemi je nyní podobna pacientu, jenž nejenže není již schopen vlastního sebeuzdravení bez zůstatku trvalých následků, ale nachází se ve stavu, kdy dochází ke stále masivnějším kolapsům jeho důležitých životních orgánů.

Je jen otázkou času, kdy se zastaví jeho životní cyklus úplně! Těžký pacient blíží se celkovému kolapsu! Je zde jen jedna otázka, a to ta, která z blížících se možných komplikací, jež připadají v úvahu, to bude, co přinese poslední zlomový impuls ke zhroucení, k celkovému selhání organismu nemocného pacienta – dnešní lidské společnosti.

Více se dozvité na:
http://ao-institut.cz/aktualni/stavzeme_cs.html#1-5-2009

žádné komentáře | přidat komentář

Príčiny ľudského utrpenia

3. květen 2009 | 13.14 | rubrika: první rubrika

   Predstavte si obrázok ťažko postihnutého novorodenca a pod ním nápis: Jemu právo na život odňaté nebolo! Takzvaní materialistickí humanisti a zástancovia interrupcií, apelujúc na city ľudí, chceli takýmto drsným spôsobom vyjadriť, že predsa len existujú prípady, kedy by bolo omnoho humánnejšie, aby sa určitý ľudský jedinec radšej nebol vôbec nenarodil.

   Áno, tvárou v tvár pred tvrdou realitou extrémneho utrpenia, a zvlášť detí, sa v mnohých ľuďoch prebúdza otázka: Jestvuje na svete vôbec nejaká spravodlivosť, keď musia trpieť nevinné deti a keď si naopak očividne zlí a nečestní ľudia žijú v blahobyte, dostatku a zdraví po celý život? Ak existuje Stvoriteľ, ako vôbec môže takéto niečo dopustiť? Prečo trestá nevinných a netrestá zlých?
   Viac sa dozviete na: 
žádné komentáře | přidat komentář