Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východís

1. listopad 2009 | 12.01 |
   Súčasná spoločnosť sa nachádza v nesmiernom úpadku. Môžeme si ho ilustrovať jedným, možno banálnym, ale výstižným príkladom, poukazujúcim na hlboký hodnotový prepad, ku ktorému došlo v pomerne krátkom časovom horizonte 10 –15 rokov.
Viac sa dozviete na: 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře