Rusko prudce přiškrtilo ropu pro Čechy...

17. červenec 2008 | 18.42 |

Věci se dávají do pohybu! Právě nyní se začíná odvíjet nenápadný začátek, který však postupně povede jen k vyostřenému polarizování politické ambicióznosti některých států v jejich bezohledném chtění ekonomicky, energeticky a samozřejmě vojensky vládnout na Zemi.

Ao-institut na toto upozorňoval již ve svých vydáních Duchovního stavu Země 2.7.2008, 7.7.2008 a také následně v důrazném poukazu na důsledky, které se začaly odvíjet pro Českou zemi okamžitě ode dne 8.7.2008.
Nashromážděný negativní tlak v myšlenkovém světě se dal do pohybu! Žel, právě pro onen spouštěcí mechanismus dění, které v následujících letech přijde, bylo temnem úmyslně vybráno místo zaslíbené pro základ duchovního vzestupu Evropy a světa.
Jaký protiklad v tom spočívá, není možné ještě nyní napsat, neboť pro mnoho lidí bylo by to něčím neuchopitelným a vedlo by to jen k nevěřícímu kroucení hlavy či ještě hůře k hloupým úsměvům. Blízká doba však přinese odpovědi zcela pádného druhu.
A budou to právě ony "těžké události", které nakonec otevřou oči mnohým, události, které však ve skutečnosti k České zemi nemusely nikdy přijít, pokud by chtěním obyvatel vyvolená nynější vládnoucí garnitura nepodlehla domnění, že smí ovlivňovat budoucí vývoj dění na Zemi podle svých blouznivých představ.
Cesta úplné neutrality v nastupujícím bláznivém světovém představení vůdců, v představení, jež se rozehrává v rámci konce jedné etapy lidské společnosti na Zemi, tato cesta neutrality České země byla díky několika ješitným kreaturám změněna na cestu agresivního atakování bližních, skrze podporování polarizace napětí světových mocností.
Přitom takovéto polarizování hrozí vždy vyvolat i hrubohmotné vybití účinků negativních myšlenkových forem, kterými je, žel, právě současný svět lidí přeplněn.
Každý přece zná přísloví: Malé příčiny, velké následky!
Kola světového dění dnes opět zrychlila a zdá se, že bude jen velmi těžké změnit něco na budoucnosti, která byla
uvedena do pohybu.
Ao-institut však je stále ještě přesvědčen o tom, že přes ukazující se viditelné projevy těžkostí je možné ještě mnohé zvrátit k lepšímu. To však záleží také na každém z nás! Těžkosti a nedostatek hmotného druhu se dají překonat! O mnoho důležitější je zachování čistoty, vstřícnosti a moudré spravedlnosti vůči druhým lidem i národům.
To můžeme změnit ale právě jen skrze myšlení a jednání. Nejhorším krokem České země by nyní bylo namísto urychleného hledání neutrality nastoupit na světovém kolbišti stupňování výhružek.
Před něčím takovým ao-institut nyní obzvláště důsledně varuje! Trvale platí, že akce vyvolává reakci a jedině dobrovolná změna směru v moudrém zklidnění může vyřešit nebo alespoň omezit účinek vyvolaných sil.
Pro český národ je nyní tím nejdůležitějším splnění zaslíbení ze Světla, a tím také bude moci přijít mnohými vytoužená harmonie a dostatek všeho potřebného pro budoucí dobu. Toto splnění zaslíbení spočívá v poznání a respektování Pravdy! Jedině v tom je zakotvena posila a občerstvení pro budoucnost národa, který má se stát podle dávných
zaslíbení pramenem duchovní moudrosti.
K dosažení tohoto zaslíbení musíme nyní nastavit v sobě všichni to nejlepší chtění. Předpoklady k tomu v sobě máme, musíme je však právě v této době plně využít, zúročit!

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře